Conferinţa Internaţională de Apărare Împotriva Incendiilor

6 - 8 septembrie 2000

Băile-Felix, România

General de divizie

dr. ing. Ionel Crăciun

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari

Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice

dr. Bakondi György

director general,  Directoratul Naţional de Apărare Împotriva Catastrofelor din Ungaria

Transformarea conducerii apărării împotriva incendiilor şi apărării civile ungare, prezentul şi viitorul apărării împotriva catastrofelor

Borg Gittins

West Midlands, Anglia

Conducerea şi controlul stingerii incendiilor

ing. Diana Deoanca

Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare P.S.I.

Sisteme de protecţie pasivă a structurilor metalice

ing. Zellei János

director, Dunamenti Tűzvédelem

Etanşarea antifoc a trecerilor prin pereţi

ing. Florea Gheorghe

C. S. E. S. P.S.I.

Concepte noi în domeniul semnalizării incendiilor

ing. Fodor Mihály

director, MKK Piraut Védelemtechnikai Kft., Budapesta

Dezvoltarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor

ing. Ferenczi Zoltán

conducător proiect, VEIKI-VNL

Stingerea incendiilor la instalaţii electrice sub tensiune

ing. Szőcs István

director, IFEX

IFEX tehnologia stingerii incendiilor prin impulsuri

ing. Nádor András

director, Ventor Tűzvédelmi Kft.

Prezentarea sistemului de stingere la presiune înaltă cu ceaţă de apă

col. ing. Adrian Pădurean

Comandantul Brigăzii de Pompieri “Crişana” a Judeţului Bihor

Stingerea incendiilor la clădiri înalte

lt. col. ing. Tarnaváry Zoltán

şef birou,  M.I. D. N. A. Î. C.

Substanţe stingătoare în Ungaria în 2000

ing. Andrei Florin

C. S. E. S. P.S.I.

Înlocuitori de haloni ca produse de stingere curate

ing. Nagy Gyula

director, Dunamenti Sprinkler Kft.

Alternativa halonului, ceaţa de apă

ing. Georgeta Vasilescu

C. S. E. S. P.S.I.

Produse de stingere avizate în România

ing. Szőcs István

director, IFEX

Stingerea incendiilor izbucnite la rezervoarele de lichide inflamabile, folosind spuma instant

Licenţa Creative Commons
INTERPROTECT S.R.L.