A II - a Conferinţă Internaţională de Apărare Împotriva Incendiilor
31 mai - 1 iunie 2001

Gyula, Ungaria

general de brigadă Vladimir Secară

Comandantul Inspectoratului General al Corpului

Pompierilor Militari, România

Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea din Uniunea Europeană, în domeniul apărării împotriva incendiilor

Varga Károly

director, SC MOL SA

Erupţia de gaze de la Pusztaszőlős din punt de vedere industrial

col. dr. Gáti Zoltán

Directoratul Judeţean Békés de Apărare Împotriva Catastrofelor

Problematica apărării împotriva catastrofelor în cazul erupţiilor de gaz de sondă, având în vedere îndeosebi erupţia de la Pusztaszőlős

dr. lector  univ. Fodor István

Universitatea Tehnică şi Economică Budapesta

Pericolele directe şi indirecte ale încărcării electrostatice

maior ing. Răzvan Balulescu

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, România

Asigurarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor la centrele comerciale de tip

hipermarket şi mall

col. ing. Sorin Calotă

Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare P.S.I

Sistemul calităţii în domeniul apărării împotriva incendiilor în România

dr. ing. Parlog Cristian Radu

Facultatea de Pompieri Bucureşti

Soluţii noi de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice

col. ing. Anger Lucian

IGCPM România

Instalaţii de stingere cu apă tip sprinkler. Particularităţi

Dénes Imre

director executiv, SC Sprinkler

Întreţinerea instalaţiilor de sprinklere

Topor László

Essmann Hungária SRL

Desfumarea halelor uriaşe cu un singur nivel

Szőcs István

director, IFEX SRL

Posibilităţi de utilizare ale ţevilor generatoare de spumă cu contrapresiune

cpt. ing. Damian Cristian

ing. Grigore Florea

ing. Andrei Florin

Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare P.S.I.

Noi concepţii privind dotarea cu echipamente de control şi semnalizare a clădirilor în România

ing. Zellei János

dr. Barcza János

director executiv,

Dunamenti Tűzvédelem SA

Sisteme de stingere speciale, încorporate

Vancsa Istvan

director marketing, Rollexco SA

Înlocuitor de halon – Firepro

ing. Florin Andrei

ing. Horia Nicolescu

C. S. E. S. P.S.I.

Firex Engineering

Tendinţe actuale în utilizarea înlocuitorilor

de haloni în România

Bajok János

Căile Ferate Ungare – Direcţiunea Szeged

Funcţionarea serviciului chimic la căile ferate, respectiv probleme în legătură cu transportul unor materiale periculoase

Csek Károly

director,

Biroul Ingineresc Zöld Vágány

Sistem ecologic de colectare, scurgeri

(expunere şi film video)

Feicht Ferenc

director executiv,

MS-AUER Hungaria

Protecţia căilor respiratorii – echipamente, funcţionare, întrebuinţare, întreţinere

Babos Rezső

Szitányiné Siklósi Magdolna

directori, SIMA Bt.

Ignifugarea structurilor lemnoase

Licenţa Creative Commons
INTERPROTECT S.R.L.