A V - a Conferinţă Internaţională de Apărare Împotriva Incendiilor
15 - 17 septembrie 2004

Băile-Felix, România

general de brigadă Hoffman Imre

comandant, Directorul Naţional de Apărare Împotriva Catastrofelor din Ungaria

Sarcinile apărării împotriva catastrofelor

general maior

Vladimir Secară

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari din România

Atribuţiile pompierilor în aplicarea reglementărilor naţionale şi europene în domeniul produselor pentru construcţii cu rol în securitatea la incendii

general maior

dr. Bleszity János

M.I.- Centrul de Instruire Împotriva Catastrofelor

Noi forme de pregătire pentru specialiştii din domeniul apărării împotriva catastrofelor şi rezultatele obţinute până-n prezent

col. Vass Gyula

şef secţie M.I.-

D.N.A.I.C. din Ungaria

Din experienţa pompierilor cu privire la

transportul substanţelor periculoase în Ungaria

col. dr. ing. Sorin Calotă

Centrul de Studii, Experimentări

şi Specializare Bucureşti

Scenarii de incendiu – fundament al noii concepţii europene privind proiectarea securităţii la incendiu.

col. Tarnaváry Zoltán

şef secţie, M.I.

D.N.A.I.C. Ungaria

Modificarea normelor de psi conform cerinţelor UE

col. drd. ing. Lucian Anger

şef secţie, I.G.C.P.M. România

Consideraţii privind relaţia performante-domenii de utilizare la instalaţiile de stingere ultrarapide

maior Czeba János

Comandamentul Pompierilor Budapesta

Prevenirea incendiilor la metrouri

maior Németh Ferenc

Comandamentul Pompierilor Budapesta

Din practica europeană privind utilizarea

seifurilor cu chei pentru pompieri

inginer Pimper László

FER – T.SZ.E

Stingerea incendiilor în industria chimică. Modificarea cerinţelor ce stau în faţa celor care intervin.

chimist Dan Andronescu

I.G.C.P.M. România

Aspecte tehnice specifice în cazul transportului rutier al substanţelor periculoase în baza convenţiei ADR.

inginer Paule Ervin

FER – T.SZ.E.

Măsuri de înlăturare a pericolului în prezenţa gazelor

Zellei János

director,

Dunamenti Tűzvédelem R.T.

„Cabluri rezistente la foc” şi protecţia la foc a cablurilor.

maior ing. Constanţa Ene

IGCPM – România

Concepţia „performanţială” privind asigurarea apărării împotriva incendiilor

col. Heizler György

director, A.Î.C.

judeţul Somogy, Ungaria

Informatica în sprijinul procesului decizional în situaţii de pericol

loc. ing. Marin Boboc

I.G.C.P.M.- România

Tendinţe actuale în protecţie locală la incendiu

Ferenczi Zoltán

şef laborator,

VEIKI – VNL KFT

Certificarea calităţii stingătoarelor utilizate pentru stingerea incendiilor la instalaţiile electrice sub tensiune.

Jean Pierre Thevenet

preşedinte, Hexadome/

Soucher – Franţa

Soluţii pentru ventilaţia naturală şi de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi în lumina noilor norme europene

ing. ec. Şerban Prişcu

director,

Grupul WIENER STÄDTISCHE

Prevenirea efectelor financiare produse de incendii în cadrul întreprinderilor

Szőcs István

director, IFEX KFT.

Container special pentru testarea stării psihice şi fizice precum şi pentru pregătirea pompierilor care efectuează misiuni deosebite

Bert Schultink

aria manager, Ansul Inc. S.U.A

Noi sisteme alternative ecologice de stingere a incendiilor prin inundare totală a spaţiilor protejate cu Inergen şi gaz Sapphire.

lt. col. Karap Géza

Societatea Maghiară de Ştiinţă a Siguranţei

Sarcinile şi activităţile pe linie de p.s.i. ale inspectoratului de şantier în construcţii

Bernáth Péter

manager, T.B.S.P. Hungária Kft.

Îmbinare demontabilă realizată prin bercuire la instalaţiile de stingere

lt. col. Karap Géza

Societatea Maghiară de Ştiinţă a Siguranţei

Documentaţiile protecţiei antiexplozive ale mediilor cu pericol potenţial de explozie

Licenţa Creative Commons
INTERPROTECT S.R.L.