A VI - a Conferinţă Internaţională de Apărare Împotriva Incendiilor şi Catastrofelor
21 - 23 septembrie 2005

Hajdúszoboszló, Ungaria

general maior Vladimir Secară

inspector general, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Concluzii desprinse în urma intervenţiilor IGSU la inundaţiile catastrofale din România

general maior Tatár Attila

director general, Directoratul Naţional de Apărare Împotriva  Catastrofelor

Învăţămintele primului an după integrarea în U.E.

colonel dr. ing. Sorin Calotă

şef direcţie pompieri I.G.S.U.

Armonizarea reglementărilor româneşti privind securi-tatea la incendiu cu cerinţele Directivei 89/106/CEE

colonel Vass Gyula

şef secţie D.N.A.Î.C.

Competenţele apărării împotriva catastro-felor în domeniul substanţelor periculoase.

căpitan ing. George Sorescu

I.G.S.U.

Atribuţii în situaţii de urgenţă, produse la transportul rutier al mărfurilor periculoase.

colonel Tarnaváry Zoltán

şef secţie, prevenire şi controlul pieţii D.N.A.Î.C.

Prevederi normative referitoare la repararea  stingătoarelor de incendii

lt. colonel Csuba Bendegúz

şef secţie prevenire D.N.A.Î.C.

Modificările Regulamentului naţional de prevenire a incendiilor

colonel ing. drd. Anger Lucian

şef serviciu I.G.S.U.

Componente moderne de acţionare rapidă pentru  echiparea instalaţiilor de detecţie-semnalizare şi de stingere a incendiilor

arh. Horia Mihai Nicolescu

 

Chuck Lewis

director general Sigura -

Total Fire & Building Engineering

Coopers Blinds Ltd, Anglia

Clădirea inteligentă cu pereţi, uşi şi obloane virtuale, etanşe şi rezistente la foc

Szőcs István

lt. ing. drd. Ionel Puiu Golgojan

manager IFEX

I.G.S.U.

Utilizarea ventilaţiei prin suprapresiune la stingerea incendiilor

Johann Stöbich

 

Zellei János

manager, Stöbich Brandschutz

preşedinte Dunamenti Tűzvédelem

Dispozitive automate de tip nou, pentru oprirea propagării focului şi fumului

colonel Heizler György

director,

Inspectoratul Jud. A.Î.C. - Somogy

Concluziile accidentelor cu substanţe periculoase

Búza Tibor

Fire Eater Hungária

Inergen, înlocuitor al halonilor în sistemele fixe de stingere

ing. Krzysztof Baginski

Federaţia Poloneză

Cerinţele evacuării fumului conform normei europene EN 12101-2:2003

Kovács L. Gábor

Rozmaring SRL

Stingătoare de incendiu de 2 kg şi 4 kg cugazFM200

Kárpáti Zoltán

Manager Everlux

Indicatoare de securitate fluorescente

arh. Horia Mihai Nicolescu

 

Eward Veerman

director general Sigura-

Total Fire & Building Engineering

Tyco Fire & Building Products Olanda

Noi sisteme rapide de cuplare a conductelor de instalaţii

Bert Schulting

Zellei János

Manager ANSUL

preşedinte Dunamenti Tűzvédelem

Noutăţi în domeniul stingerii incendiilor cu gaz inert

colonel ing. drd. Liviu Dumitraşcu

Inspectoratul pentru S.U. –

Judeţul Gorj

Accidente chimice, evenimente antropice care pot afecta populaţia şi mediul

Héra Attila

director Tűzbiztonság 2000

Instalaţii de stingere cu hidranţi interiori, ieri şi azi

arh. Horia Mihai Nicolescu

 

Eward Veerman

director general Sigura-

Total Fire & Building Engineering

Tyco Fire&Building Products Olanda

Stingerea cu sprinklere în zonele de depozitare cu rafturi

Gert-Jan Kommers

Henk Menkveld Olanda

Fireknockout, sau orice minut contează

lt. drd. ing. Ionel-Puiu Golgojan

I.G.S.U.

Tendinţe actuale în evaluarea riscului de in-cendiu la clădirile cu aglomerări de persoa-ne prin asigurarea măsurilor active cu insta-laţii de stingere a incendiilor tip sprinkler

mr. ing. Constanţa Ene

I.G.S.U.

Metode neconvenţionale de stingere a incendiilor

Licenţa Creative Commons
INTERPROTECT S.R.L.