A VII - a Conferinţă Internaţională de Apărare Împotriva Incendiilor şi Catastrofelor
27 - 29 septembrie 2006

Băile-Felix, România

general maior

Hoffmann Imre

director adjunct, Directoratul Naţional de Apărare Împotriva Catastrofelor

Reglementarea activităţii de prevenire a incendiilor
colonel dr. ing. Sorin Calotă

şef direcţie pompieri, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Prevenirea incendiilor de opt ori mai ieftină decât reacţia la incendii
colonel Tarnaváry Zoltán şef secţie, prevenire şi controlul pieţei D.N.A.Î.C Supravegherea pieţei în domeniul apărării împotriva incendiilor
deputat Lakatos Péter Parlamentul României,

Camera Deputaţilor

Legea apărării împotriva incendiilor din 2006: căutarea drumului spre modernizare, descentralizare
Zinevich Anatoliy Federaţia din Ucraina Prezentarea Federaţiei din Ucraina
colonel dr. ing. Sorin Calotă şef direcţie pompieri I.G.S.U Aspecte noi privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol de    satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu
colonel Vass Gyula şef secţie D.N.A.Î.C. Apărarea în cazul accidentelor industriale grave
colonel drd ing Anger Lucian

şef serviciu I.G.S.U

Aspecte privind aplicarea unor standarde europene şi admiterea introducerii pe piaţă a produselor specifice având marcaj CE

ing. Stefan Rástocky Fires, Slovacia Rezistenţa la foc a structurilor metalice protejate
arh. Horia Mihai Nicolescu director general Sigura - Total Fire & Building Engineering Mărirea duratei de rezistenţă la foc a elementelor din beton prin utilizarea vopselelor intumescente

Bernard Adkonis,

Grzegorz Bojanowski

Mercor, Polonia Cerinţe impuse instalaţiilor de exhaustare în lumina prevederilor Standardului European EN 12101-2/2003
ing. Stefaan Teirlinck WFR GENT, Belgia Încercări pasive la foc a structurilor metalice conform Eurocodurilor
lt. colonel Bellus László şef secţie D.N.A.Î.C

Instalaţii automate de semnalizare şi stingere a incendiilor

colonel Manole Florian Centrul Naţional Pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă Formarea persoanelor fizice care execută lucrări în domeniul apărării împotriva   incendiilor, în perspective integrării înUE
dipl. ing. Aurora Cioc ICECON Sisteme eficiente de realizare a unor structuri uşoare rezistente la foc pentru construcţii civile
Torbjorn Laursen director Fire Eater A/S, Danemarca De ce INERGEN? ...
maior Zoicaş Claudiu I.J.S.U. Bihor Sistem informaţional integrat de asistare decizională în situa-ţii de urgenţă produse în Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar
Ferenczi Zoltán şef laborator VEIKI-VNL Kft Sistemul de certificare în domeniul apărării împotriva incendiilor
drd. ing. Ionel-Puiu Golgojan I.G.S.U Aplicarea reglementărilor tehnice europene şi româneşti privind instalaţiile de stingere a incendiilor cu hidranţi
Butucelea Constantin şef laborator INCERC INCERC – preocupări actuale
arh. Horia Mihai Nicolescu director general Sigura - Total Fire & Building Engineering O nouă ocupaţie de viitor în România: managerul de securitate la incendiu
cpt. drd. ing. Sorescu George I.G.S.U. Aspecte referitoare la stadiul actual de implementare a măsurilor de protecţie la locuinţe
colonel ec. drd. Baş Ioan I.J.S.U. Bihor Consideraţii privind implementarea managementului calităţii totale în domeniul serviciilor publice de urgenţă
Licenţa Creative Commons
INTERPROTECT S.R.L.