A VIII - a Conferinţă Internaţională de Apărare Împotriva Incendiilor şi Catastrofelor
19 - 21 septembrie 2007

Siófok (Balaton), Ungaria

general locotenent

dr. Tatár Attila

director, Directoratul

Naţional de Apărare

Împotriva Catastrofelor

Situaţia şi legătura între D.N.A.I.C. şi investiţiile majore

general locotenent

Secară Vladimir

Inspector general,

Inspectoratul General

pentru Situaţii de Urgenţă

Asigurarea protecţiei populaţiei împotriva pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

colonel Tarnaváry Zoltán

şef serviciu D.N.A.Î.C

Caracteristicile dezvoltării instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor

colonel dr. ing. Sorin Calotă

şef direcţie pompieri

I.G.S.U

Armonizarea reglementărilor naţionale privind preveni-rea incendiilor cu reglementările europene referitoare la libera circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor

Nádor András

director,

Ventor Tűzvédelmi Kft.

Tehnologia stingerii cu ceaţă de apă – rezultate, probleme, posibilităţi

general de brigadă,

drd. Constantin Zamfir

adj. insp. gen. IGSU

Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă şi modul de răspuns al acestuia pe timpul inundaţiilor din 2006

colonel dr Vass Gyula

D.N.A.I.C.

Situaţia prevenirii accidentelor industriale la clădirile logistice din Ungaria

colonel lt. Czomba Péter

şef serviciu D.N.A.I.C.

Caracteristicile stingerii incendiilor la clădirile tip hală

colonel Kristóf István

şef secţie tehnică

D.N.A.Î.C

Dezvoltarea dotării tehnice ale pompierilor şi sarcinile de perspectivă

Roberto Borraccino

preşedinte, Italia

TEMA SISTEMI SpA

„Forţa unei picături de apă” – Aquatech, sistem de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă

colonel dr. ing. Anger Lucian

I.S.U. Bucureşti

Aspecte practice privind aplicarea standardelor europene în România după 01.01.2007

colonel Heizler György

director, Inspectoratul Jud. A.Î.C. - Somogy

Proiectarea evacuării în cazul obiectivelor sanitare şi sociale

cpt ing. Ionel Puiu Golgojan

I.G.S.U.

Consideraţii generale asupra propagării şi evacuării fumului din clădiri

Jose Maria Lanzas

director, Sevilla, Spania Proteccion Passiva 2000

Protecţie pasivă la incendiu

ing. Takács Lajos

Universitatea Tehnică Budapesta

Neajunsuri constructive privind protecţia la foc a clădirilor din panouri prefabricate

Zellei János

Djeska Endre

Dunamenti Tűzvédelem

Oprirea propagării focului şi a fumului în blocurile de locuit din elemente prefabricate

Viliam Fusek

ing. Király András

Societatea de Asigurări

Allianz Hungária

Inspecţia privind protecţia la foc a clădirilor, analiza de risc

Nagy Katalin

director, Ludor Kft

Proiectarea şi exploatarea sistemelor de evacuare a căldurii şi a fumului

Frantisek Kregl

Tehnologii noi în domeniul protecţiei la foc şi aplicarea lor la construcţii moderne

slt. ing. Victor-Mugur Graure

I.G.S.U.

Consideraţii privind prevenirea incendiilor la hoteluri şi la celelalte structuri de primire turistică

cpt drd. ing. George Sorescu

I.G.S.U.

Aspecte privind formarea profesională în ocupaţii din domeniul situaţiilor de urgenţă în România

Kohajda István

manager, VLG Kábelkereskedelmi Kft

Cabluri pentru protecţia antifoc a clădirilor

Eward Veerman

manager, TYCO Olanda

SPRINKCAD PRO II – Un program profesional de proiectare a sistemelor de sprinklere

Chuck Lewis

manager, COOPERS,

Anglia

Aplicaţii ale barierelor „COOPERS” împotriva propagării fumului şi focului

Antalné Lőrik Noémi

şef laborator, ÉMI Kht

Noi metodologii de cercetare în tehnologia semnalizării focului

Licenţa Creative Commons
INTERPROTECT S.R.L.