A IX - a Conferinţă Internaţională de Apărare Împotriva Incendiilor şi Catastrofelor
25 - 26 septembrie 2008

Băile-Felix, România

lt. col. Csuba Bendegúz

şef secţie prevenire, Directoratul Naţional de Apărare Împotriva Catastrofelor

Concluzii şi învăţăminte în urma introducerii regulamentului Naţional de Apărare Împotriva Incendiilor

general de brigadă

drd. Constantin Zamfir

adj. insp. gen., Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Platforma Naţională de prevenire a dezastrelor

lt. col. dr. Zoltán Ferenc

D.N.A.Î.C.

Protecţia la foc a halelor

col dr. ing. Sorin Calotă

şeful Direcţiei Pompieri, I.G.S.U.

240 de ani de la prima reglementare de prevenire a incendiilor în România

col. drd. ing. Anger Lucian

şef serviciu I.G.S.U.

Aspecte privind aplicarea standardelor europene, aferente mijloacelor tehnice de intervenţie, în România

Lestyán Mária

Rockwool SRL

Comportarea acoperişurilor plate sub acţiunea focului conform studiilor MSZ EN 1365-2

drd. ing. Ionuţ Homeag

I.G.S.U.

Consideraţii privind utilizarea sistemelor de detectare şi alarmare la incendiu în zone rezidenţiale

Heitter Péter

LHB Kft.

Posibilităţile salvărilor de la înălţime

cpt. drd. ing.

Robert-Dumitru Strugariu

I.G.S.U.

Consideraţii privind utilizarea detectoarelor de incendiu în atriumuri

Nagy Gyula

Dunamenti Sprinkler Kft.

Instalaţii de stingere cu spumă uşoară

maior drd. ing.

George Sorescu

I.G.S.U.

Consideraţii privind prevenirea incendiilor la amenajări temporare

Prof. dr. Jármai Károly

Universitatea din Miskolc, Ungaria

Proiectarea protecţiei la foc a structurilor metalice

cpt. drd. ing.

Ionel Puiu Golgojan

I.G.S.U.

Consideraţii economice privind cerinţa esenţială securitatea la incendiu

ing. Takács Lajos

asistent universitar,

Universitatea Tehnică din Budapesta

Problemele compartimentărilor de incendiu în

clădiri tip hală

arh. Horia Mihai Nicolescu

Director Sigura –

Total Fire & Building Engineering

Avantajele utilizării pachetului complex de soluţii Sigura pentru protecţia la foc a halelor

ing. Frantisek Gilian

Asociaţia de Protecţie Pasivă la Incendiu, Slovacia

Căderile de tensiune în caz de incendiu la conductor electrici care alimentează instalaţii de apărare împotriva incendiilor şi alte instalaţii tehnice

lt. col. Bérczi László

Comandamentul Pompierilor

din Budapesta

Asigurarea condiţiilor de bază pentru stingerea incendiilor la garaje subterane

lt. col. ing. Daniel Radu

I.G.S.U.

Securitatea la incendiu a parcajelor

Frantisek Kregl

preşedinte P.K.P.O.

Documentaţiile de execuţie a sistemelor de protecţie la foc a construcţiilor

Kiss Attila

Kingspan Kft

Sistem de construcţie Kingspan Firesafe

maior drd. ing.

Constanţa Ene

I.G.S.U.

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure

Kárpáti Zoltán

Ertecna Ida

Cerinţele tehnice privind indicatoarelor reflectorizante

Licenţa Creative Commons
INTERPROTECT S.R.L.