Mortar antifoc
POLYTHERM
La temperaturi de peste 500 oC capacitatea portantă a structurilor metalice scade considerabil. Clădirile cu elemente portabile din structuri metalice neprotejate, sub acţiunea focului se pot prăbuşi parţial sau total, periclitând vieţi omeneşti şi bunuri materiale.
Sistem Strat protector pe bază de vată minerală, cu liant din ciment şi silicaţi.
Proprietăţi fizico-chimice Strat protector de culoare verde-gri, fără conţinut de azbest, rezistent la dilatare şi trepidaţii.
Aderenţa Aderă bine la fier beton şi suprafeţe din oţel grunduite. În cazul suprafeţelor emailate sau zincate se impune realizarea unui suport aderent.
Coeficient de conductibilitate termică λ 0,052 W/mK
Densitate în stare uscată ≈ 300 kg/m3
Liant Amestec de ciment, silicat de sodiu şi apă
Uscare După 1-2 zile suprafaţa exterioară se usucă
După 10 zile uscat
După 28 de zile are loc uscarea completă a stratului protector
Suprafaţa Mat, zgrunţuros
Termen de păstrare 3 luni (în ambalaj original, închis, în loc uscat)
Temperatura de păstrare Între + 5 - + 35 oC
Protecţia împotriva intemperiilor Cu mortar de faţadă tip BAUPUTZ
Măsuri de protecţia muncii Se va evita înghiţirea produsului sau contactul cu pielea.
Pe timpul lucrului se va folosi mască de protecţie.Spaţiile închise se vor ventila.
Măsuri de prim ajutor În cazul contactului cu ochii se va spăla cu apă în abundenţă.
În cazul contactului cu pielea, se va spăla temeinic cu apă şi săpun.
În cazul înghiţirii adresaţi-vă imediat medicului!
Mod de ambalare Produs uscat: în saci de15 kg din mase plastice
Pregătirea suprafeţei Grunduire anticorosivă obişnuită, cu grosimea stratului de 50 µm.
Se pot utiliza grunduri pe bază de răşini alchidice.
Majorarea rezistenţei la foc a planşeelor din beton armat Gradul de protecţie la foc a stratului antifoc corespunde protecţiei date de stratul de beton cu aceeaşi grosime.
POLYPLAST G
La temperaturi de peste 500 °C capacitatea portantă a structurilor metalice scade considerabil.

Clădirile cu elemente portabile din structuri metalice neprotejate, sub acţiunea focului se pot prăbuşi parţial sau total, periclitând vieţi omeneşti şi bunuri materiale.

În acest fel, se poate obţine o rezistenţă la foc a structurilor de la 15 până la chiar 180 de minute.
Sistem Strat protector, pulverizat, pe bază de componente minerale cu gips.
Proprietăţi fizico-chimice Strat protector de culoare gri, uşor de amestecat cu apă, material tip mortar aplicabil cu aparat de tencuit.
Aderenţa Aderă bine la beton şi suprafeţe din oţel, cu condiţia ca acestea să fie curăţate de praf şi ulei.
Densitate în stare uscată 400 - 550 kg/m3
Uscare După 4 ore suprafaţa exterioară se usucă
După 24 ore palpabil
După 30 de zile are loc uscarea completă
Suprafaţa Rustic.
Termen de păstrare 12 luni (în ambalaj original, închis, în loc uscat)
Temperatura de păstrare Între + 5 - + 35 oC
Măsuri de protecţia muncii Se va evita înghiţirea produsului sau contactul cu pielea.
Pe timpul lucrului se va folosi mască de protecţie.Spaţiile închise se vor ventila.
Măsuri de prim ajutor În cazul contactului cu ochii se va spăla cu apă în abundenţă.
În cazul contactului cu pielea, se va spăla temeinic cu apă şi săpun.
În cazul înghiţirii adresaţi-vă imediat medicului!
Mod de ambalare În saci de plastic de 25 kg.
Pregătirea suprafeţei Grunduire anticorosivă obişnuită, cu grosimea stratului de 50 µm.
Se pot utiliza grunduri pe bază de răşini alchidice.
Pentru aplicarea acestor materiale şi sisteme speciale vă recomandăm firma SC SPRINKLER 2002 SRLPentru aplicarea acestor materiale şi sisteme speciale vă recomandăm firma SC SPRINKLER 2002 SRL
Pentru aplicarea acestor materiale şi sisteme speciale vă recomandăm firma SC SPRINKLER 2002 SRL
Licenţa Creative Commons
INTERPROTECT S.R.L.