Materiale termospumante
Vopsele termospumante pentru protecţia structurilor metalice :
Mortare antifoc pentru protecţia structurilor metalice :
Etanşarea antifoc a trecerilor de cabluri, conducte şi ţevi :
Alte materiale rezistente la foc :
În viaţa de zi cu zi ne întâlnim tot mai des cu materiale şi obiecte care în cazul izbucnirii unui eventual incendiu îşi pierd proprietăţile iniţiale, mai mult, în anumite împrejurări, pot contribui la extinderea focului. Protecţia împotriva incendiului a jucat un rol important de-a lungul întregii evoluţii umane.

Rolul principal al apărării împotriva incendiilor este de a împiedica propagarea focului, sau cel puţin de a o limita, asigurând astfel timp suficient evacuării teritoriului periclitat, reducând totodată la minim daunele produse de foc.

În cazul izbucnirii incendiului, punctele vulnerabile ale clădirii sunt în primul rând trecerile de cabluri, traversările, deschiderile, geamurile şi uşile dintre compartimentele de incendiu, precum şi structurile portante. Dintre acestea cele mai critice sunt cele verticale, cablurile, conductele de ventilaţie, ţevile metalice sau din mase plastice, precum şi elementele portante ale clădirilor din lemn, beton şi oţel. Trebuie acordată o mare importanţă proiectării clădirilor în mod corespunzător din punct de vedere al protecţiei împotriva focului, precum şi executării profesioniste a lucrărilor de protecţie împotriva incendiilor cu firme specializate în acest domeniu.

O activitate a societăţii Interprotect o reprezintă comercializarea acestor materiale şi sisteme speciale, capabile să împiedice extinderea focului, destinate efectuării lucrărilor amintite mai sus.

Pentru aplicarea acestor materiale şi sisteme speciale vă recomandăm firma SC SPRINKLER 2002 SRL.

Mai jos se va prezenta materialele şi sistemele pe care le oferim, respectiv unele domenii de utilizare ale acestora, unde oferă o soluţie sigură la problemele de protecţia împotriva incendiilor în condiţiile date.
Licenţa Creative Commons
INTERPROTECT S.R.L.